[English below]

For å registrera deg som medlem i Studentspretten nyttar du skjemaet lenger ned på sida. 

Me behandlar søknadene fortløpande, og sendar deg ein faktura på kr 400,- som gjev medlemskap for heile studieåret.

For berre 100 kr ekstra kan du få med ei knakandes flott Studentspretten t-skjorta. 

Som medlem hjå oss kan du delta på so mange treningar du ynskjer, i so mange idrettar du vil.

Om du ynskjer å låne utstyr kan du vitje kontoret vårt i Høgskulebygget, 5. etasje. Ta kontakt med oss på Facebook om du vil låna noko. 


English:

To register as a member of Studentspretten, use the form below.

The price is 400 kr NOK for a regular year-long membership and

500 kr NOK if you want to add a nice Studentspretten t-shirt to the deal.

Once registered, we will send you a fine invoice for your delight.

Membership gives access to all the sports, and you can train with us as much as you want.

You can also borrow equipment at our office on the 5th floor of Høgskulebygget, just send a message on Facebook and we`ll help you out.